Alle tools

Alle tools

Mijn medewerker

Mijn medewerker

Teken je loopbaan uit.

“Teken een levenslijn van je professioneel- en privéleven van bij de start van je loopbaan tot heden en trek deze door naar jouw toekomst.”

Loopbaansturing - teken je loopbaanpad

“Breng samen met je medewerker zijn mogelijke loopbaanpaden in kaart.”

Loopbaansturing - sjabloon loopbaangesprek

"Breng via dit eenvoudig invulsjabloon jezelf en je loopbaanwensen op 1 A4-tje in beeld"

Zelfprofilering - 10 oefeningen

Schop medewerkers een profiel! 10 oefeningen om direct en veilig aan de slag te gaan rond zelfprofilering.

Werkexploratie - Forrest test

Er zijn flairtesten, wij geven je een Forresttest (naar Forrest Gump): via een niet-wetenschappelijk bevraging krijgt je medewerker zicht op voorkeuren in loopbaantypes.

Exitbevraging

Je medewerker verlaat het team? Sluit deze loopbaanstap af met een motiverend exit-gesprek.

Inspirerende loopbaanvragen

Welke vragen stel ik mijn medewerkers rond hun loopbaan? Inspiratie vind je hier.

Werkexploratie - Mooi Werk

Op zoek naar praktische oefeningen om je medewerkers werk mooier te maken? Om samen met hem diens huidige job zo te boetseren, zodat deze weer bij hem past? Ontdek een praktisch boek dat je hierbij kan helpen.

Netwerken - mijn loopbaan-net-werk(t)

Loopbaancompetentie oefening

Jobcrafting - Als het kriebelt, moet je ….craften

Ga aan de slag met jouw loopbaan

Kick off lerend netwerk Loopbaansporen

Kick off lerend netwerk Loopbaansporen

Mijn organisatie

Mijn organisate

Wie doet wat in loopbaanontwikkeling?

“Rollen, verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: wie doet wat in het loopbaanverhaal?”

Meten is weten: indicatoren loopbaanbeleid

“Breng met een aantal indicatoren loopbaanbeleid je huidige situatie beter in kaart.”

Zelfprofilering - team om te zien

Organisaties groeien doordat medewerkers en teams groeien. Steun medewerkers en teams om zich in the picture te zetten. 10 acties die je morgen al kan doen.

Hoe ziet een visietekst eruit: Bekijk het praktijkverhaal…

Het gaat over: hoe aan het werk met visie in je organisatie?

Vormingssessie

Een klassieke én effectieve manier om loopbaanontwikkeling in je team of organisatie te introduceren? Een vorming. Hier vind je een concreet uitgewerkt voorbeeld.

Hefbomen voor een duurzaam loopbaanbeleid

Workshop rond hefbomen voor een duurzaam loopbaanbeleid

Mijn team

Mijn team

Loopbaanpaden voor teams

Transparantie creëren in de rijkdom aan loopbaanpaden voor je teammedewerkers? Dat kan via dit instrument.

In welke levensfase(n) zitten wij?

"Aan de slag met de resultaten van de levensfasetest van je team"

Taakcraften met takenruilbeurs

"Laat je werk aansluiten bij wat je wil en kan. Start met een takenruilbeurs binnen je team"

Cognitief teamcraften

"Geef (opnieuw) betekenis aan het werk"

Contextueel teamcraften

"Haal meer plezier uit je werk door je fysieke werkplek en/of werktijden aan te passen."

Test - Een dozijn vragen voor teams: stand en visie over loopbaanontwikkeling

Breng in beeld waar jullie als team staan op het vlak van loopbaanontwikkeling en waar jullie naartoe willen.

Kwaliteitenreflectie - daarvoor moet je bij Erwin zijn

Wie kan wat in ons team? Op zoek naar de dada's van collega's, en welke talenten daar onder verscholen zitten.

Test - Loopbaancompetenties in team

Ontdek op welke loopbaancompetenties er nog terrein openligt

Deeltijds werken in team

Voer voor gesprek over hoe we omgaan met deeltijds werken in teams. Lastige stellingen, eenvoudige methodiek.

Relationeel teamcraften

Sleutel aan je interacties en maak je teamwerk aangenamer.

Kwaliteitenreflectie - wie is het?

Een laagdrempelige methodiek om talenten in teams bespreekbaar te maken. Leuk en leerrijk starten met loopbaanontwikkeling in teams!

Kwaliteitenreflectie - speeddate

Een speeddate die leidt tot duurzame relaties in teams? Quick en dirty!

Kwaliteitenreflectie - de waarderende harmonica

Veilige en snelle manier om al schrijvend talenten van medewerkers te benoemen.

Motievenreflectie - ons teamportret (collage)

Via een collage op zoek naar waarden en drijfveren binnen ons team.

Motievenreflectie - teamwaarden

Op zoek naar waarden en drijfveren binnen ons team aan de hand van waardenkaartjes.

Motievenreflectie - motievenpad (wandeling)

Op zoek naar de waarden en drijfveren binnen ons team aan de hand van een wandeling.

Netwerken - teamnetwerk

Wat zijn onze netwerkcontacten en hoe kunnen ze onze werking versterken?

Fleximatrix

Aan de slag met de fleximatrix

Sterrollen

Wat zijn sterrollen?

T-profiel

Wat is een T-profiel?

Loopbaankerstmarkt

Was jij aanwezig op de loopbaankerstmarkt? Bekijk hier alle documenten.

Evenement loopbaansporen

Download de documenten uit de verschillende workshops

Event Loopbaanmobiliteit

Bekijk alle documenten van dit event.

Ik als leidinggevende

Ik als leidinggevende

Gevarieerd loopbaanverloop

“De traditionele loopbaan achterhaald? Of net niet? Ontdek de evoluties in het verloop van loopbanen.”

Levensfasen

“Maak kennis in welke van de vijf levensfases jij je bevindt.”

CAO 104 focust op werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Organisaties horen een beleid uit te werken voor oudere medewerkers.

Hoe krijg je loopbaanontwikkeling verkocht in je organisatie? Loopbaanontwikkeling in je organisatie.

9 stappen 'getest en goedgekeurd' om loopbaanontwikkeling bij je directie te introduceren.

SWOT-analyse en visietekst schrijven

“Beter goed gepikt dan slecht uitgevonden”

Teamcraften: verduurzaam je eigen werk. Jobcraften wordt teamcraften.

Jobcraften in team wordt teamcraften. Een overzicht van de bestaande craftingstechnieken.

Denkkaders over loopbaanpaden

Wat zijn heersende denkkaders omtrent loopbaanpaden? Ontdek ze hier en meteen ook een aantal linken om mogelijke loopbaanpaden te verkennen en bespreekbaar te stellen met je medewerker of je team.

Model loopbaanpaden LONT

Loopbaanontwikkeling meer dan verticale groei? Ontdek een rijkdom aan mogelijkheden om stappen te zetten in je loopbaan dankzij het LONT-loopbaanpaden Model.

Rollen in loopbaanontwikkeling

“Werken met rollen geeft meer flexibiliteit voor loopbaanontwikkeling.”

Rollen in loopbaanontwikkeling

“Werken met rollen geeft meer flexibiliteit voor loopbaanontwikkeling.”

41 boeken en 51 artikels over loopbaan

Elke week één boek over loopbaanontwikkeling in de Nederlandse vakliteratuur.

Evaluatie loopbaangesprek

Evalueer als teamleider je loopbaangesprekken via deze vragenlijst.

Evaluatie interne loopbaanbegeleiding – coaching

Evalueer de interne loopbaanbegeleiding.

6 loopbaancompetenties

6 competenties om succesvol vorm te geven aan je loopbaan

Starten met loopbaangerichte gesprekken

Twee kernvragen zetten je op weg naar loopbaangesprekken binnen je team.

Loopbaantypes

Ploeteraar, blaffer, visionair, prof? Aan welke typologie zou jij je linken? Een overzicht aan loopbaantypologieën uit de literatuur.

Evalueer de vorming

Een evaluatiedocumentje voor een (team)vorming.

Test - Trek de kaart van de rode draad: loopbanen van instroom tot uitstroom

Ondersteun jij ook je medewerkers bij het vormgeven van hun loopbaan? Ontdek het antwoord op deze vraag en steek meteen een aantal praktische tips mee op zak.