Contextueel teamcraften

Tools zoeken

Contextueel teamcraften

Print deze pagina

Wat is contextueel teamcraften?

Je stelt met je team jullie fysieke werkplek en/of werktijden (de werkcontext) in vraag om meer plezier uit het werk te halen of belastende elementen weg te halen. Dit is een specifieke oefening op contextueel teamcraften.

Wanneer gebruik je het?

Als aanpassingen in de werkcontext het werkplezier van je medewerkers zou kunnen bevorderen en het daardoor aangenamer teamwerken wordt.

Hoe werkt het?

1. Leid de oefening in

Behalve een betekenisvol takenpakket en goede relaties op de werkplek bepaalt ook de werkcontext of het aangenaam werken is als team. Met de werkcontext bedoelen we de fysieke werkplek, werkomgeving, werktijden.

2. Plezier in het werk

Met je team bekijk je welke ideeën er zijn om de werkcontext in die zin aan te passen zodat men allen meer plezier uit het werk kan halen. Dat kan ook door belastende elementen weg te nemen.

3. Start: vier trechters

Hang vier grote flappen uit waarop trechters staan afgebeeld. In de trechters brengen de medewerkers hun ideeën aan door er post-its op te kleven (1 idee per post-it).

4. Vragen beantwoorden

Boven elke trechter staat een vraag. Als het team groot genoeg is, kan je het team verdelen en elk een vraag laten beantwoorden. Je laat dan nadien elk subgroepje zijn voorstellen uit de doeken doen. De vragen zijn:

 1. Waar en hoe kunnen we mooie en/of nuttige elementen toevoegen aan onze werkomgeving?
 2. Voor welke werkzaamheden zou het zinvol/aangenaam zijn deze op een andere plek/een andere tijd uit te voeren?
 3. Waar kunnen we storende/lelijke omgevingsfactoren wegnemen?
 4. Hoe kunnen we ongemakken in de werkomgeving verlichten (bijvoorbeeld door hulpmiddelen?)

5. Inventariseren en keuzes maken

Nadat de ideeën geïnventariseerd zijn, maak je als team keuzes uit de ideeën die zijn aangebracht. Kies een top-X en stel voor elk idee een van je medewerkers verantwoordelijk voor de realisatie. Jij blijft hen als teamleider ondersteunen.


TIP 1: Laat de verantwoordelijke medewerker op de teamvergadering vertellen hoever het idee in uitwerking is.

TIP 2: Willen jullie als team liefst de meest originele ideeën weerhouden? Voor jullie keuzes plaats alle ideeën van de 4 flappen in het juiste kwadrant van onderstaande *COCD-box.  Maak nadien een keuze uit de rode ideeën.
 

(nog) niet realiseerbaar   Gele ideeën
*ideeën voor de toekomst
*uitdagingen, dromen
*rode ideeën voor morgen
*visiebepalend
*richtinggevend
realiseerbaar Blauwe ideeën
*makkelijk door te voeren
*voorbeelden beschikbaar
*weinig risico
*veel draagvlak
*weinig inspanning
Rode ideeën
*innovatieve ideeën
*patroondoorbrekend
*opwindende ideeën
*onderscheidend
*geven energie
  gewone ideeën originele ideeën

 

Wat levert het op?

Niet elk team kan direct zijn takenpakket veranderen, maar misschien kan je als team wel de omgeving herstructureren. Bijvoorbeeld:
 • andere hulpmiddelen gebruiken
 • eerder/later beginnen met een bepaald werk
 • vergaderlokaal herinrichten
 • jullie pauzes anders doorbrengen
 • een bepaald werk samen uitvoeren of juist alleen uitvoeren
 • een wekelijks teamevaluatiemoment invoeren

Veranderingen zijn altijd mogelijk

Het belangrijkste is: je team bewust maken dat er altijd veranderingen mogelijk zijn, op verschillende niveaus en in verschillende mate. Niets verandert uit zichzelf, jullie zullen zelf die verandering in gang moeten brengen.

Formuleer aantal spelregels

 • Wees positief
 • Neem zelf verantwoordelijkheid (niet “vinger wijzen”! Wees jullie bewust van jullie ‘ja, maar’s)
 • Dit gaat over een brainstormsessie, denk aan volgende tips:
 • Focus op kwantiteit. Genereer zoveel mogelijk ideeën.
 • Stel je oordeel uit. Geef geen oordeel over de ideeën van anderen en van jezelf.
 • Verwelkom ongewone ideeën
 • Bouw voort op elkaars ideeën
 • Combineer ideeën tot nieuwe ideeën

Bronnen:

 • Van Vuuren M. en Dorenbosch L. (2011). Mooi werk. Naar een betere baan zonder weg te gaan. p. 70-71.
 • *COCD - Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.