Teamcraften: verduurzaam je eigen werk. Jobcraften wordt teamcraften.

Tools zoeken

Teamcraften: verduurzaam je eigen werk. Jobcraften wordt teamcraften.

Print deze pagina

Wat is jobcrafting?

Via vaak kleine aanpassingen betrekt jobcraften je medewerkers actief in het verduurzamen van hun eigen werk. Doel? Het werk blijft aansluiten bij de medewerker. Belangrijk: niet de volledige functie wordt herbekeken. Bovendien mogen ook collega’s geen nadeel ondervinden van individueel jobcrafting.

Collectief jobcraften

Een aantal onderzoekers heeft die oorspronkelijk individuele activiteit open getrokken naar groepjes van medewerkers. Wij noemen dit teamcraften. Beide vormen (individueel en collectief) sluiten elkaar niet uit.

Vier technieken van teamcraften

Teams kunnen actief inzetten op:
 

  Mogelijke aanpassingen
Taak craften:
Het actief aanpassen van het aantal en/of type en/of de aard van taken
 • Samenvoegen van versnipperde taken tot een betekenisvol geheel.
 • Herverdelen van taken in functie van interesses, passies, sterktes van medewerkers.
 • Delen van belastende taken met collega’s zodat deze geen last meer geven (gedeelde last is halve last).
 • Ruilen/rouleren van taken (afstoten).
 • Aanvullen (verbreden) van het takenpakket door het doen van extra taken die het werk leuker of betekenisvoller maken.
Relationeel craften:
Het actief aanpassen van interacties met anderen
 • Nieuwe relaties aanknopen (meer relaties) – kan ook bv. samenwerken zijn met collega’s aan bepaalde taken waar deze eerst alleen of afzonderlijk werden uitgevoerd.
 • Relaties afbreken.
 • Doorgeven van voor de medewerker negatieve werkrelaties.
 • Relaties versterken/verstevigen.
 • Andere aanvullende relaties aangaan.
Cognitief craften:
Het actief aanpassen van de eigen kijk op de rol van het team en de betekenis van het (team)werk
 • Veranderen van het beeld dat anderen hebben over het werk.
 • Veranderen van het beeld dat het team heeft over het werk.
 • Beter inzicht verwerven in de samenhang van huidige taken.
Contextueel craften:
Het actief aanpassen van de werkplek/werkomstandigheden
 • Herinrichten (of opfrissen) van de fysieke werkplek.
 • (Hulp)middelen van de uit te voeren taken optimaliseren.
 • Veranderen van tijdstippen waarop het werk moet uitgevoerd worden.

Spelregels bij teamcraften?

 • Wees steeds positief
 • Neem zelf verantwoordelijkheid
 • Wijs niet te snel met het vingertje of ‘ja,maar …’ 
 • Jullie weten zelf het beste hoe en wat jullie kunnen veranderen in het werk

Zelf craften met je team? Aan de slag!

Op deze site vind je 4 oefeningen om samen met je team te craften. Elke craftingtechniek komt apart aan bod. Je kan de verschillende technieken ook combineren in 1 sessie.

Evaluatie?

Wil je na een oefening een procesevaluatie maken? Hieronder enkele inspirerende vragen.
Alles bij elkaar genomen, in hoeverre heeft de jobcrafting-oefening een positief effect gehad op…:

... de mate waarin jullie als team je eigen regie doen op het werk?
niet weinig redelijk in sterke mate

... de mate waarin je jullie (team)werk zelf, actief vormgeven?
niet weinig redelijk in sterke mate

… de manier waarop jullie naar jullie werk kijken en over jullie werk nadenken?
niet weinig redelijk in sterke mate

… de mate waarin jullie het gesprek met collega’s /teamleiding/directie aangaan over zaken die voor jullie belangrijk zijn?
niet weinig redelijk in sterke mate

… de mate waarin jullie op het team zelf en jullie werk reflecteren?
niet weinig redelijk in sterke mateLegende

Type tool: Kennis
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.