CAO 104 focust op werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Tools zoeken

CAO 104 focust op werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Print deze pagina

Waarover gaat cao 104?

Cao 104 formuleert een aantal actiegebieden gelinkt aan loopbaanontwikkeling specifiek voor oudere medewerkers.
Bijvoorbeeld:

 • Selectie en indienstneming van nieuwe medewerkers
 • Ontwikkeling van competenties en kwalificaties van medewerkers, inclusief tot opleidingen
 • Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming
 • Functie verwerven via interne mutatie aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de medewerkers
 • Aanpassing van arbeidstijd en arbeidsomstandigheden
 • Gezondheid van de medewerkers, preventie en wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven;
 • Erkenningssysteem van verworven competenties.

Vele organisaties trekken de acties door naar de hele medewerkersgroep. Niet enkel 45+.

Reden van cao 104

Er bestaan nogal wat vooroordelen over oudere werkenemers:

 • ‘oudere medewerkers passen zich minder makkelijk aan verandering aan’
 • ‘oudere medewerkers kosten meer, hebben meer vakantie en presteren dus minder’
 • ‘oudere medewerkers wilen niet leren van jongere medewerkers’
 • ‘Oudere medewerkers hebben meer geheugenproblemen.’
 • ‘Ervaring is goed, maar soms kan je ‘te ervaren’ zijn.

Wat is het CAPA-project?

Het CAPA-project nam deze vooroordelen als uitgangspunt en onderzocht de evolutie van fysieke, fysiologische, cognitieve en sociale capaciteiten in functie van leeftijd. Hierdoor krijg je een objectiever beeld van deze subgroep om stellingen eventueel te nuanceren, bevestigen, ontkrachten of te bestrijden.
 • Bestel de brochure met de resultaten via FOD WASO of download de pdf.

Werken er in jouw organisatie  ook meer dan 20 voltijdse medewerkers?

Dan heb je wellicht al een werkgelegenheidsplan voor oudere medewerkers opgemaakt. Bekijk hier een voorbeeld / + link/ van zo’n werkgelegenheidsplan.
Hoe biedt deze cao kansen voor je team? Misschien zijn er in jouw team ook jongere en oudere medewerkers aan de slag. Aangezien binnenkort de pensioenleeftijd verhoogt, bereid je dit best goed voor. Zo ga je aan de slag.
Anticipeer en activeer je medewerkers om hun werk vol te houden tot aan hun pensioen.
1. Voer een leeftijdsscan van je team uit. http://www.dejuistestoel.be/de-leeftijdsscan
Wat levert het op? Je kent de leeftijdspiramide van je team voor nu en binnen 5 à 10 jaar.
2. Breng risicofactoren in kaart
Welke risico’s uit de risicoanalyse van de externe arbeidsgeneeskundigedienst zijn relevant voor jouw team? Vraag deze op in je organisatie.
3. Neem preventiemaatregelen als teamleider.
4. Ga de dialoog aan met je team
Volgende vragen helpen je in team of individueel (eventueel in een loopbaangesprek) om de ervaringen van je medewerkers te bespreken.
 1. Denk je in staat te zijn je huidige job verder te zetten tot aan je pensioen?
  • Ja
  • Nee
 2. Indien ja, wat zorgt ervoor dat je je huidige job zal kunnen verderzetten tot aan je pensioen?
 3. Indien nee, wat zorgt ervoor dat je je huidige job niet zal kunnen verderzetten tot aan je pensioen?
 4. Zou aangepast of ander werk je wel in staat stellen tot aan je pensioen te werken? Welke ideeën of suggesties heb je hier zelf?

Bronnen:

 • Brochure "Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere medewerker"; Malchaire*, N. Burnay*, L. Braeckman**, S. Lingier**; Unité Hygiène et Physiologie du Travail, UCL; Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UG

Externe links:

 • http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-104.pdf

Legende

Type tool: Kennis
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.