Ik als leidinggevende

Tools zoeken

Ik als leidinggevende

Ik als leidinggevende

Gevarieerd loopbaanverloop

“De traditionele loopbaan achterhaald? Of net niet? Ontdek de evoluties in het verloop van loopbanen.”

Levensfasen

“Maak kennis in welke van de vijf levensfases jij je bevindt.”

CAO 104 focust op werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Organisaties horen een beleid uit te werken voor oudere medewerkers.

Hoe krijg je loopbaanontwikkeling verkocht in je organisatie? Loopbaanontwikkeling in je organisatie.

9 stappen 'getest en goedgekeurd' om loopbaanontwikkeling bij je directie te introduceren.

SWOT-analyse en visietekst schrijven

“Beter goed gepikt dan slecht uitgevonden”

Teamcraften: verduurzaam je eigen werk. Jobcraften wordt teamcraften.

Jobcraften in team wordt teamcraften. Een overzicht van de bestaande craftingstechnieken.

Denkkaders over loopbaanpaden

Wat zijn heersende denkkaders omtrent loopbaanpaden? Ontdek ze hier en meteen ook een aantal linken om mogelijke loopbaanpaden te verkennen en bespreekbaar te stellen met je medewerker of je team.

Model loopbaanpaden LONT

Loopbaanontwikkeling meer dan verticale groei? Ontdek een rijkdom aan mogelijkheden om stappen te zetten in je loopbaan dankzij het LONT-loopbaanpaden Model.

Rollen in loopbaanontwikkeling

“Werken met rollen geeft meer flexibiliteit voor loopbaanontwikkeling.”

Rollen in loopbaanontwikkeling

“Werken met rollen geeft meer flexibiliteit voor loopbaanontwikkeling.”

41 boeken en 51 artikels over loopbaan

Elke week één boek over loopbaanontwikkeling in de Nederlandse vakliteratuur.

Evaluatie loopbaangesprek

Evalueer als teamleider je loopbaangesprekken via deze vragenlijst.

Evaluatie interne loopbaanbegeleiding – coaching

Evalueer de interne loopbaanbegeleiding.

6 loopbaancompetenties

6 competenties om succesvol vorm te geven aan je loopbaan

Starten met loopbaangerichte gesprekken

Twee kernvragen zetten je op weg naar loopbaangesprekken binnen je team.

Loopbaantypes

Ploeteraar, blaffer, visionair, prof? Aan welke typologie zou jij je linken? Een overzicht aan loopbaantypologieën uit de literatuur.

Evalueer de vorming

Een evaluatiedocumentje voor een (team)vorming.

Test - Trek de kaart van de rode draad: loopbanen van instroom tot uitstroom

Ondersteun jij ook je medewerkers bij het vormgeven van hun loopbaan? Ontdek het antwoord op deze vraag en steek meteen een aantal praktische tips mee op zak.