Starten met loopbaangerichte gesprekken

Tools zoeken

Starten met loopbaangerichte gesprekken

Print deze pagina

Wat zijn loopbaangesprekken?

Maak kennis met een bron aan inspiratie om loopbaangesprekken concreet binnen je team te introduceren. Dit model zet jou (en je medewerkers) op weg.

Wanneer te gebruiken?

Voer het werk een keer grondig uit en je zal er in alle komende loopbaangesprekken heel wat voordeel uithalen.

Hoe werkt het?

Inleiding

Je vindt hier inspiratie over alle wat je leest, denkt en kiest bij jou en je organisatie. Kan je dit met meerdere medewerkers uitwerken? Doen!

Denk na over twee vragen:

1. Waarbinnen past dit loopbaangesprek (plaats binnen instroom – doorstroom – uitstroom, binnen een omschreven HR beleid, ….)?

Bovenstaande afbeelding geeft weer hoe men in vzw Ubuntu het loopbaangesprek concreet een plaats heeft gegeven.

2. Wat wil ik bereiken met de loopbaangesprekken (output, relatie, stappenplan, …) 
Volgens Rupert Spijkerman zijn er drie fasen in het gesprek: een startfase, een werkfase en een afrondingsfase, wij voegen er een voorbereidingsfase aan toe.

Fasen in het gesprek Taken van de gespreksleider
Voorbereiding Nadenken over mogelijke doelen van het gesprek, vragen die beantwoord moeten worden, wat het gesprek op moet leveren
Indien van toepassing: nalezen aantekeningen van vorige gesprek
Informatie opzoeken voor het gesprek (info)
Startfase Sfeer scheppen
Betrokkenheid, interesse en deskundigheid tonen
Vraag/wens verwoorden en gespreksdoelen vastleggen: samen met de medewerker het doel van het gesprek bepalen: wat voor de medewerker het gesprek de moeite waard zou maken
Het doel tijdens het gesprek altijd voor ogen houden, behalve als iets anders zwaarder moet wegen
Werkfase Uitdiepen van relevante informatie, verduidelijkende vragen stellen over gedrag, gevoel en gedachten
Conclusies (laten) trekken
Actieplannen en voornemens vaststellen
Afrondingsfase Evalueren
Concrete afspraken maken

Maak de verschillende fases concreet via dit model

  • Wat vind je sterk aan dit schema?
  • Waar zou je zelf starten?
  • Heb je voldoende ideeën om door te vragen? Nog meer voorbeelden van vragen kan je hier vinden (linken naar  inspirerende loopbaanvragen en wat ik in mijn mars heb, voorbeeld invulsjabloon loopbaangesprek).
  • Hoe maak je verslag of zorg je voor het borgen?
  • Wat gaat het vervolg van dit gesprek zijn?
Kijk op een nog andere manier naar een loopbaangesprek.
  • De buitenkanten van het schema zijn aandachtspunten voor de gespreksleider.
  • Zie je nog de gespreksweg?
  • Wat kan/moet de output van dit gesprek zijn?
Van meer weten naar meer zien? In volgend filmpje(link naar filmpje Ubuntu) krijg je een voorbeeld van hoe zo’n loopbaangesprek er in de praktijk kan uitzien/verlopen.

Wat levert het op?

“Een goede voorbereiding levert 90 procent op van het werk.” Je bent bewust en actief bezig met het gesprek, je probeert er zo veel mogelijk uit te halen, voor jezelf en voor je medeweker.

Wat let je op?

Evenwicht zoeken

Zoek een goed evenwicht tussen te veel uit een gesprek willen halen en blijven hangen in bepaalde onderdelen van een gesprek.

Bronnen:

Verwante Topics

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.