Model loopbaanpaden LONT

Tools zoeken

Model loopbaanpaden LONT

Print deze pagina


Wat is het LONT loopbaanpad werkmodel?


Het model (rechts te downloaden) geeft je de mogelijkheid om:

In de rubriek heersende denkkaders over loopbaanpaden kon je je al verdiepen in de concepten loopbaan, loopbaanovergang en loopbaanpaden.

Loopbaanpaden hebben verschillende dimensies

Het gaat dan in eerste instantie niet over de klassieke verticale en horizontale mogelijkheden. Loopbaanstappen zetten kan door een stap te nemen in één van deze dimensies:

Inhoud

 • Wil je jezelf in je taak, functie of rol verdiepen en/of deze uitbreiden (verbreden)
 • Wil  je kennis/ervaring meer intern of extern gaan delen of zou je graag eens iets totaal anders doen?

Tijd

 • Wil je meer en/of minder tijd willen besteden aan een bepaalde rol of taak?
 • Wil je je tijdelijk tot iets anders engageren?
 • Zie je een welbepaald loopbaanpad voor jou haalbaar binnen X-tijd (dagen, maanden, jaren,…)?
 • Wil je deeltijds werken?

Ruimte

 • Wil je in je huidige werkcontext blijven werken of net niet (intern of extern gaan)?
 • Is je werkcontext op zich veranderd zodat je een loopbaanstap nodig vindt? Of verandert er iets in je werkcontext die een invloed heeft op je loopbaankeuzes?

Startpunt keuze

 • Zijn de stappen een persoonlijke keuze of wordt de keuze voor jou gemaakt?

Vink per rij je voorkeuren aan

Neem het loopbaanmodel (zie download) bij de hand. Vink je voorkeuren aan. Je kan dat ook doen door het inkleuren ervan, groen wat een positieve voorkeur is,rood voor iets wat je echt niet wil, want ook dat kan belangrijk zijn.Verbind de verschillende groen gekleurde hokjes door een lijn, je loopbaanpad krijgt zo meteen vorm. Breng je gewenste loopbaanpad vervolgens concreet onder woorden.

Praktijkvoorbeeld

“Ik zou graag meer evidence based werken.”
Bart
Bart heeft als verpleegkundige net zijn kaderopleiding achter de rug. Hij maakte daar kennis met evidence based werken en schreef er zelfs zijn eindwerk over. Hij ontdekte ook dat het leiding geven op zich hem eigenlijk niet zo aanspreekt. Nu zou hij graag meer met dat evidence based werken doen, het is echt zijn ding. In de organisatie ligt dit echter nog niet in de huidige manier van werken. Hij vraagt zich af of hij zijn opgedane kennis ergens intern kan valoriseren, maar heeft zeker niet de intentie om de organisatie te verlaten. Gezien hij nu met de fiets naar het werk kan, zou hij niet graag verhuizen naar het hoofdgebouw waar de stafmedewerkers werken. Dat ligt iets te ver weg om de kinderen nog op tijd uit de opvang op te halen.

Nog niet zeker? Ga verkennend aan de slag met dit schema.

 • Zijn er bepaalde onderwerpen waarin je je wil verdiepen?
 • Wil je graag een bepaalde taak, rol of functie breder opnemen dan dat je vandaag doet?
 • Wat zou je eraan toevoegen?
 • Beschik je over kennis/ervaringen die waardevol zijn om te delen? Wat heeft de organisatie daaraan?
 • Heb je zin in helemaal iets anders? Welke rollen/functies in ons team of onze organisatie spreken je dan aan? Wat is het dat je zo aanspreekt in die functies/rollen?
 • Maak concreet: waar wil je meer of minder van?
 • Zou je graag iets tijdelijks veranderen/opnemen?
 • Wil je op andere tijdsstippen werken, of enkele taken anders inplannen?
 • Waar zie je jezelf binnen X-tijd naar evolueren of is het goed zoals het is?
 • Wil je graag de komende jaren bij het team blijven of spreken ook andere teams/doelgroepen/producten je aan?
 • Zijn er factoren die maken dat je het gevoel hebt stappen te moeten ondernemen in je loopbaan, maar waar je eigenlijk zelf niet voor gekozen hebt?
 • Als je naar de ontwikkelingen in de organisatie kijkt, wat zijn voor jou mogelijke opties voor jouw loopbaan?

Bronnen:

 • Ontwikkeld tijdens het ESF-project LONT

Legende

Type tool: Kennis
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.