Loopbaanpaden voor teams

Tools zoeken

Loopbaanpaden voor teams

Print deze pagina

Wat is loopbaanpaden voor teams?

Een instrument om zicht te krijgen op interne loopbaanmogelijkheden voor teammedewerkers. De focus ligt vooral op loopbaanpaden zoals:

  • mogelijke wegen
  • mogelijke keuzes
  • trajecten
  • minder op inhoudelijke of waardegerichte veranderingen

 

Wanneer gebruik je het?

Als je met je team de loopbaanmogelijkheden wil verkennen in jouw team/organisatie. Medewerkers geven ook aan hoe op welke manier ze van deze mogelijkheden gebruik wensen te maken.

Hoe ga je aan de slag?

  1. Je neemt het LONT loopbaanpadenmodel ter hand.
  2. Je maakt samen met je medewerkers de verschillende hokjes concreet. De voorbeeldvragen passende bij elk hokje helpen je hierbij. Let op! Niet elk hokje zal je samen met je team een concrete invulling kunnen geven.
Start keuze Persoonlijke
keuze
Geen persoonlijke
keuze
(vraag g)
       
Ik wil mijn.... Functie
(vraag a)
Rol (vragen
b en c)
Taak 
(vraag d)
     
Inhoud Verbreden Verdiepen Veranderen      
Tijd Meer
(vragen e en
f)
Minder
(vragen e en
 
Hetzelfde Tijdelijk (vragen e en f) Binnen een
perspectief 
van...
Op een
ander
tijdstip
Ruimte Binnen team Buiten team Zelfde 
locatie
Andere 
locatie
Zelfde organisatie Andere 
Organisatie

a. Welke functies zijn aanwezig in ons team? Welke buiten ons team? Vraag indien nodig het functiegebouw (link naar loopbaanaantal) op bij de personeelsverantwoordelijke.

b. Welke rollen zijn er binnen ons team los te koppelen van een bepaalde functie, en op te nemen door iedereen op basis van talenten? Bijvoorbeeld: teambudgetverantwoordelijke, uurroosterplanner, individueel begeleider, verslagnemer overleg, verantwoordelijke feestelijkheden, vto-verantwoordelijke, …

c. Zijn er ook buiten ons team interessante rollen die je kan opnemen zonder het team daarom te moeten verlaten? (bijvoorbeeld projecten op organisatieniveau, tijdelijke rollen, werkgroepen, …)

d. Bij taken: welke mogelijkheden zijn er om het werk/taken afwisselender en boeiender te maken? Denk ook aan taken waar je met anderen samenwerkt.

e. Zijn er mogelijkheden om minder/meer te werken? Welke jobstelsels zijn er nu? Wat zijn nog mogelijkheden? Kunnen we iets tijdelijks opnemen (bijvoorbeeld via jobrotatie)?

f. Zijn er zaken die we in de toekomst als team meer moeten doen? Minder zullen kunnen/moeten?

g. Zijn er maatschappelijke evoluties/ factoren in de organisatie die maken dat medewerkers uit het team loopbaanstappen moeten zetten? (bijvoorbeeld fusies, verhuis, nieuwbouw, andere manieren van zorg- en dienstverlening, inkrimping of groei van team/organisatie, aandachtspunten uit kwaliteitscontroles, nieuwe beleidskeuzes, ...)

1. Ga op zoek naar inspirerende voorbeelden uit het verleden, andere teams, andere organisatie.
    Denk verder dan de klassieke antwoorden.
2. Je bekijkt of medewerkers nu al concrete mogelijkheden zien in wat er besproken werd.

Wat levert het op?

Transparantie, open communicatie, vertrouwen, … Een verkenning en verruiming van loopbaanmogelijkheden zonder grote stappen te (moeten) nemen. Loopbaanontwikkeling zit vaak in kleine wijzigingen die het verschil maken.

Waar let je op?

  • Bereid je als teamleider goed voor en neem zo veel als mogelijk informatie mee die al vanuit de organisatie beschikbaar is.
  • Zoek samen met het team naar manieren om van elkaar te leren (duotaken, roulatie binnen groepen of afdelingen, projectwerk, …). Neem de tijd om de ervaringen te delen en besluiten te trekken.
  • Pluk niet alleen de laaghangende appels – ga op zoek naar opties die in eerste instantie minder voor de hand lijken te liggen.

Bronnen:

gebaseerd op www.expeditieloopbaan.be/planjeroute
Job crafting/sculpting: artikel: Maatgericht werk maken van talent ‘Job sculpting’: HRM vanuit nieuw perspectief? tekst Koen Vandenbempt & Anneleen Andries. Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch, auteurs van het boek "mooi werk".Of

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.