Levensfasen

Tools zoeken

Levensfasen

Print deze pagina

Verschillende fases in onze levensloop

We doorlopen in onze levensloop soortgelijke levensfases volgens hetzelfde patroon. Reden? Eigen fysieke, sociale en psychologische ontwikkeling en de verwachtingen die anderen hebben over ons.

Impact op loopbaanaspiraties

Bepaalde evoluties zoals intrede in de arbeidsmarkt, krijgen van kinderen, verhuizen, sabbatical, … zijn niet direct aan leeftijd verbonden, maar hebben wel een invloed op de levensfase. Welke aspecten van levensfasen tellen voor jou? Doe hier de test! /+ link toevoegen/

Vijf levensfasen

  1. Ontwikkelingsfase
  2. Spitsuurfase
  3. Balansfase
  4. Verzilveringsfase
  5. Mogelijkhedenfase

1. Ontwikkelingsfase: eigen grenzen aftasten

Je maakt je als jongere los van je gezin. Je ontwikkelt je eigenheid, waarbij je je eigen grenzen en mogelijkheden ontdekt. Je conditie is 100%, wel oppassen dat je je fysiek niet overbelast. Vermoeidheid treedt op als je alles tegelijk wil.

Geen duidelijk zicht op loopbaan

Het werk is een middel om je mogelijkheden te testen. Met veel inzet en enthousiasme ga je aan de slag met een sterke gedrevenheid om te scoren. Je wil gezien en gewaardeerd worden. Je hebt nood aan afwisseling en uitdagingen maar ook aan brede oriëntaties in werkervaring.

Hoe aanpakken?

Ondersteuning en coaching met heldere feedback over je functioneren zijn essentieel om te ontwikkelen.

2. Spitsuurfase: druk, druk, druk!

Zowel privé als op het werk is het druk. Je wil je settelen en een gezin stichten. Die periode kenmerkt zich doordat we de grenzen van onze mogelijkheden bereiken.

Deskundigheid opbouwen

Intussen wil je je professioneel specialiseren. Het werk heeft een grote betekenis in je leven. Je zet je loopbaankoers meer en meer uit. Je hebt nood aan regelmatige gesprekken over je functioneren en kansen rond loopbaan.

Hoe aanpakken?

Je vraagt aandacht voor evenwicht tussen werk en privé.

3. Balansfase: keuzes maken

Je bent een vat vol ervaring waarbij je merkt dat de mogelijkheden en de toekomst eindig zijn. Tijd voor de balans van je leven en wat merk je? Je zit in een overgangsfase: het oude voldoet niet meer, het nieuwe is nog niet gevonden.

Keuzes in werk- of privésituaties

Je stelt fundamentele vragen over de betekenis van je leven. De aandacht voor de opvoeding van kinderen wordt gecombineerd met eigen veroudering en mantelzorg voor de eigen ouders. Je bent een vaste waarde in de organisatie.

Hoe aanpakken?

Je hebt geregeld nood aan functionerings- en loopbaangesprekken en feedback. Je bent op zoek naar betekenisvolle taken.

4. Verzilveringsfase: groei, handhaving of stagnatie

Dankzij je ervaring stijgt je oplossings- en beoordelingsvermogen. Je neemt afstand van de dagelijkse beslommeringen.

Beleidsmatig denken

Je wordt aangesproken om leiding te geven en om mensen te inspireren. Om optimaal te kunnen functioneren, dienen je capaciteiten naar waarde geschat te worden.

Hoe aanpakken?

Nieuwe uitdagingen kunnen zich stellen waardoor andere competenties worden aangesproken. Je hebt nood aan vorming hiervoor.

5. Mogelijkhedenfase: kwaliteit van het leven primeert

Soms knaagt de eindigheid van het leven, waarbij de kwaliteit van je leven sterk bepaald wordt door je gezondheid. Je doet de dingen rustiger en je laat je niet snel meer uit je lood slaan. Het einde van je werkperiode komt in zicht. Langer werken wordt bepaald door de kwaliteit die je eraan geeft en je financiële mogelijkheden. 

Hoe aanpakken?

Je stelt je bewust de vraag wat je nog kan motiveren in je job.

Bronnen:

  • Balans, actiemap voor een levensfasebewust loopbaanbeleid, Mechelen Resoc ,een    project van ESF, 2012
  • Leeftijd & Werk - Levensfasen en duurzame inzetbaarheid, www.leeftijd.nl
  • www.dejuistestoel.be , infosite Vlaamse overheid
  • Van Roekel I, Kolkhuis T, Competent blijven werken in latere loopbaanfasen, Eburon Uitgeverij, 2008

Legende

Type tool: Kennis
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.