Test - Een dozijn vragen voor teams: stand en visie over loopbaanontwikkeling

Tools zoeken

Test - Een dozijn vragen voor teams: stand en visie over loopbaanontwikkeling

Print deze pagina

Wat levert het op?

Deze vragenlijst geeft je meer zicht hoe jouw organisatie kijkt naar loopbaanontwikkeling. Het brengt sterktes en kansen voor verdere stappen in je organisatie naar boven. Door de vragen met meerdere mensen in te vullen, creëer je ook dialoog en meteen een draagvlak in je organisatie.

1. Veranderingstraject

Het is een goede manier om de start en de opvolging van een veranderingstraject vorm te geven. Vergelijk jouw ‘nulmeting’ en opvolging met andere organisaties. Of breng je huidige situatie in kaart.

2. Nuchterheid in ambities

De tactische condities van je organisatie om het interne project tot een goed einde te brengen worden bevraagd: het gaat dan om condities als:

 • draagvlak
 • tijd
 • middelen
 • juiste moment
 • verankering in de organisatie
 • ...

3. Geen waardeoordeel

De uitspraken willen geen waardeoordeel vellen over je organisatie. Ze hebben een verkennende en inspirerende functie.

Wat is een dozijn vragen voor organisaties?

Met het analyse- en evaluatie-instrument breng je in beeld waar je organisatie staat op het vlak van loopbaanontwikkeling.

Wanneer gebruik je het?

Idealiter hanteer je dit instrument bij de start van het loopbaanontwikkelingsverhaal in je organisatie. Ook handig bij tussentijdse opvolging en evaluatie van loopbaanontwikkelingsdoelen. Wie een account heeft, kan verschillende versies bijhouden en met elkaar vergelijken.

Loopbaanontwikkeling heeft positieve impact op medewerkers

Vul daarom deze vragenlijst samen met een aantal medewerkers en leidinggevenden in. Betrek bij aanvang ook je ondernemingsraad om meteen al een breed draagvlak te creëren.

Hoe werkt het?

1. Twaalf uitspraken

De vragenlijst start met een twaalftal uitspraken. Bij elke uitspraak is een kwadrant weergegeven, gevormd door twee assen. De ene as focust op kwantiteit (doen we wel, doen we niet), de andere op kwaliteit (werkt goed, werkt niet goed).

2. Positioneer je organisatie

Bij elke uitspraak binnen het kwadrant geef je je organisatie een plaats door het bolletje te slepen op de juiste plaats. Toelichting geven is mogelijk. Je antwoorden worden bewaard.

3. Bepaal prioriteiten

Uit de twaalf uitspraken kan je minimaal twee, maximaal vijf prioriteiten aanvinken. Dat zijn cruciale acties voor jouw organisatie.

 

Voorbeeld:In het tweede deel van deze vragenlijst vind je een aantal open vragen waarin we concreter ingaan op je groeidoelstellingen en de wijze waarop je deze wenst te realiseren.

Stap 2

Waar wil je werk van maken?

Bekijk je ingevulde twaalf kwadranten. Klik er minimaal twee, maximaal vijf aan waar je echt werk wil van maken. Waar wil je als organisatie in groeien?

Stap 3

Evolueren

Duid in je geselecteerde kwadranten met de pijl aan in welke zin je wenst te evolueren.

voorbeeld:


Bespreek volgende vragen met een interne groep belanghebbenden:

 • Hoe creëren we tijd, middelen, mensen om deze groeidoelstellingen te realiseren? Licht toe.
 • Hoe creëren we voldoende draagvlak om deze groeidoelstellingen succesvol te maken?
 • Hoe (boodschap, kanalen, …) communiceer je deze ambities met de verschillende belanghebbenden?
 • Wat is een goede taakverdeling voor de realisatie? Wie moet zeker participeren? Wie trekt deze verandering?
 • Wanneer ga je tevreden zijn met deze verandering? Bepaal tussenstappen waarmee jullie tevreden zullen zijn.

Bronnen

 • Ontwikkeld in het kader van het ESF-project Lont