Waar staan we met ons team in loopbaanontwikkeling?

Tools zoeken

Waar staan we met ons team in loopbaanontwikkeling?

Print deze pagina

Waarover gaat stand en visie loopbaanontwikkeling?

Een analyse- en evaluatie-instrument om in beeld te brengen waar je met team staat op het vlak van loopbaanontwikkeling.

Wanneer gebruik je het analyse- en evaluatie-instrument?

Dit instrument leent zich bij uitstek bij de start van het loopbaanontwikkelingsverhaal in je team. Daarnaast is het ook handig bij tussentijdse opvolging en evaluatie van loopbaanontwikkelingsdoelen. Wie ingelogd is, kan verschillende versies bijhouden en met elkaar vergelijken.

Samen met je team invullen

Werken aan interne loopbaanontwikkeling heeft een positieve impact op de werkgoesting van verschillende medewerkers van je team. Vul daarom deze vragenlijst samen met je team in.

Hoe werkt de vragenlijst? 

1. Twaalf vragen en twee assen

De vragenlijst start met een twaalftal uitspraken. Bij elke uitspraak is een kwadrant weergegeven, gevormd door twee assen. De ene as focust op kwantiteit (doen we wel, doen we niet), de andere op kwaliteit (werkt goed, werkt niet goed).

2. Positioneer je team

Bij elke uitspraak binnen het kwadrant positioneer je je team door het slepen van een bolletje op de juiste plaats. Geef toelichting waar nodig. Deze toelichting wordt bewaard en is enkel voor jou toegankelijk.

3. Bepaal prioriteiten

Haal zaken eruit die je belangrijk vindt om mee aan de slag te gaan. Uit de twaalf uitspraken kunnen jullie er minimum twee, maximum vijf aanvinken. Dit zijn de acties die voor jouw team cruciaal zijn.

Wat levert de vragenlijst op? Inzicht in loopbaanontwikkeling

Het brengt sterktes en kansen voor verdere stappen in je team naar boven. Door de vragen met meerdere mensen in te vullen, creëer je ook dialoog en meteen een draagvlak in je team. Het is een goede manier om de start en de opvolging van een veranderingstraject vorm te geven.

Nulmeting versus huidige situatie

Jullie kunnen de ‘nulmeting’ en opvolging ook vergelijken met andere organisaties. Ook is het mogelijk de vergelijking tussen ‘nulmeting’ en ‘huidige situatie’ in kaart te brengen.

Nuchterheid in ambities

De tactische condities om het teamproject tot een goed einde te brengen worden bevraagd.  In welke mate is er een draagvlak:
  • tijd
  • middelen
  • juiste moment
  • verankering
De uitspraken hebben geen intentie om over je team een waardeoordeel te vellen, maar dienen een eerder verkennende en inspirerende functie.

Bron

  • Ontwikkeld in kader van het ESF innovatie project LONT

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.