Sterrollen

Tools zoeken

Sterrollen

Print deze pagina

Sterrollen

Bij het sterrolmodel wordt het totale pakket aan coördinatietaken verdeeld in een aantal deelopdrachten, die vervolgens aan verschillende teamleden worden toegewezen.

Toegankelijk maken van coördinatie

Zo wordt een deel van het grotere coördinatiegeheel voor de teamleden behapbaarder. Bovendien kan er bij de verdeling van de verschillende deelportefeuilles beter worden aangesloten bij de specifieke interesses, loopbaanaspiraties en talenten van de verschillende teamleden.

Compatibiliteit van loopbanen

Het sterrolmodel is handig omdat het de meerwaarde én de compatibiliteit van loopbanen zichtbaar maakt op teamniveau. Ook optimaliseert het de taken van het team door het pakket aan coördinatietaken te verdelen in een aantal deelopdrachten en die vervolgens aan verschillende teamleden toe te wijzen.

Functietaken, regeltaken en coördinatietaken

We maken een onderscheid tussen drie soorten taken: functietaken, regeltaken en coördinatietaken. De laatste twee groepen (her)verdelen we over de teamleden en dit volgens hun talent. Coördinatietaken verhogen het mede-eigenaarschap waardoor coördinatoren meer ruimte krijgen om hun coachende rol waar te maken.

Verwachtingspatroon medewerker

Elke medewerker is op zijn niveau mede-eigenaar en denkt mee na over de visie, de organisatie, kwaliteitsopvolging. Dat is typisch voor het sterrolmodel. De medewerker heeft recht op ondersteuning om dit zo goed als mogelijk te doen.
“Elke medewerker heeft het recht én de plicht om de organisatie mee te helpen vormgeven, en op het eigen niveau beslissingen te nemen vanuit een medeverantwoordelijkheid.”

Meer lezen?

Vraag via mail  uw gratis boekje ‘Medewerkers uitdagen op talenten in een actieve arbeidsorganisatie’ aan. Dat is een praktijkverhaal over hoe social profit ondernemingen hun medewerkers betrokken, gemotiveerd, geëngageerd en uitgedaagd kunnen houden. 
Ontwikkeld door Groep Ubuntu (Nicolas Desmet) en Arteveldehogeschool (Brecht De Schepper)

Bronnen:

  • De Schepper B. ea, Complead: Box voor bazen: Eerstelijnsleidinggevenden in de social profit.
  • Desmet N, De Schepper, B praktijkboek project Ubuntu,  2011.

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.