Deeltijds werken in team

Tools zoeken

Deeltijds werken in team

Print deze pagina

Wat is deeltijds werken in teams?

Via deeltijds werken kan je je loopbaan afstellen op de behoeften tijdens je levensloop. Toch vraagt het enige creativiteit om de mix van deeltijdse en voltijdse medewerkers optimaal te organiseren in je team. Vaak duiken er ook onuitgesproken overtuigingen op over de deeltijders en voltijders.

Wanneer te gebruiken?

Maak het thema deeltijds werken als individuele keuze in team bespreekbaar. Deze oefening legt een aantal mogelijke overtuigingen op de rooster en brengt verbeterkansen naar boven.

Hoe werkt de oefening ‘deeltijds werken in team’?

 • Licht het doel van de sessie toe aan je medewerkers. Geef ook wat objectief cijfermateriaal:
  • Uit hoeveel voltijders/deeltijders bestaat ons team?
  • Is dit leeftijdsgebonden?
  • Vraagt de aard van het werk deeltijdse medewerkers, of net niet?
 • Als opwarmer starten we met een aantal stellingen: feit of mythe?
 • Noteer de antwoorden op flappen.

Feit of mythe?

Zes stellingen

 1. Voltijds werkende collega’s draaien op voor het werk waar de deeltijdse medewerker niet aan toekomt.
 2. Iemand die deeltijds werkt, legt zijn prioriteit ergens anders en is dus minder gemotiveerd.
 3. Deeltijds werken in een leidinggevende functie is bij ons niet mogelijk.
 4. Mensen die voltijds werken zijn de ruggengraat van het team
 5. Liever 2 halftijdse dan 1 voltijdse collega
 6. Liever 1 voltijdse dan 2 halftijdse collega

Uitwerking: stap 1

Hang twee flappen op met titels:
 • mijn goede redenen om deeltijds te werken
 • mijn goede redenen om voltijds te werken
De medewerkers hangen via post-its hun goede redenen op de juiste flap. Zo krijgt men als team zicht op beweegredenen om voor voltijds/deeltijds werk te kiezen, mogelijks redenen waar zij in een volgende levensfase ook mee geconfronteerd kunnen worden.

Uitwerking: stap 2

 • Hang vervolgens opnieuw twee flappen op met de titels:
  • positieve elementen van deeltijds werken in ons team
  • positieve elementen van voltijds werken in ons team
De medewerkers hangen opnieuw via post-its hun gedachten op de flappen. Zo krijgt men zicht op de teambijdragen van voltijder en deeltijders.

Uitwerking: stap 3

Tot slot bekijkt men in duo’s/trio’s waar men nog optimalisatiemogelijkheden ziet:
 • In taakverdeling
 • In afstemming
 • In communicatie

Drie tips

Tip 1: Werk met grote post-its (A5).
Tip 2: Vermijd een verzameling van klachtenregen.
Tip 3: Streef naar concrete suggesties voor verbetering: de gemeenschappelijke teamdoelen worden daardoor beter bereikt. Alle gewone en ongewone ideeën zijn welkom. We geven nog geen oordeel over de voorstellen. Je zit nu in een fase van zo veel mogelijk ideeën te verzamelen: kwantiteit is hier belangrijker dan kwaliteit.

Muur vol ideeën

De voorstellen worden aan de groep voorgesteld en centraal aan de muur gekleefd. Zo creëer je samen een muur vol ideeën.

Selecteer en kleef

Om een keuze te maken uit de veelheid aan ideeën en om prioriteiten te leggen, kan je opnieuw je medewerkers betrekken. Hoe? Door elk van hen drie kleefbolletjes te geven die ze mogen kleven bij de ideeën die zij het meest waardevol vinden. Men kan zijn drie bolletjes kleven bij 1 idee of deze ook spreiden over 2/3 ideeën. Zo kan men kiezen welk gewicht men wil geven aan een idee.
Het voordeel: Ook de mening van stille medewerkers wordt gehoord.

En actie!

Maak samen een concreet actieplan op.

Wat levert het op?

 • Heersende ideeën over voltijds en deeltijds werken komen naar boven
 • Samen op een positieve wijze zorgen voor een goede takenverdeling
 • Afstemming en communicatie in de mix van deeltijders en voltijders

Waar let je op?

In de brochure deeltijd werk (zie link onderaan) vind je tal van tips om taakverdeling, afstemming en communicatie te optimaliseren. Plaats die op kaartjes zodat medewerkers ze sorteren naar bruikbaarheid voor het eigen team.

Bronnen:

Verwante Topics

Legende

Type tool: Praktijk voorbeeld
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.