Netwerken - teamnetwerk

Tools zoeken

Netwerken - teamnetwerk

Print deze pagina

Wat is netwerken in team?

Via het netwerken als team versterk je onmiddellijk de individuele netwerkcompetentie. Dat is een belangrijke competentie in het vormgeven van je loopbaan. Netwerkcontacten gebruik je bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen uit de (interne) en externe omgeving.
Deze oefening helpt om het teamnetwerk in kaart te brengen en te versterken.

Wat is netwerken?

Netwerken gaat over contacten opbouwen en onderhouden die je helpen in het realiseren van je teamdoelen, gebruikmakend van ieders individuele kwaliteiten en aspiraties.

Wanneer te gebruiken?

Onderzoek in je team de netwerkrelaties en bouw tegelijkertijd aan het teamnetwerk.

Hoe werkt het?

Vul samen het schema ‘Ons teamnetwerk’ in

In elk blokje noteer je mensen/middelen die jullie team(werking) op de een of andere manier ondersteunen en/of waar jullie van invloed zijn. Ongeacht of jullie al dan niet frequent contact hebben.

Toegevoegde waarde netwerkcontact

Schrijf vervolgens in de tabel per medewerker op aan welke netwerkactiviteit deze participeert en/of coördineert en welke netwerkcontacten deze onderhoudt. Wat is de toegevoegde waarde van dit netwerkcontact voor jullie team?

Bekijk het overzicht

 • Welke kansen zijn er om ieders netwerk te versterken?
 • Welke netwerkcontacten (middelen/personen/diensten/…) missen jullie nog? Kies uit jullie opsomming minstens één persoon die jullie binnenkort willen benaderen/ een middel dat jullie binnenkort meer willen inzetten.
 • Hoe en wie zal dat contact opbouwen?
 • Formuleer jullie contactdoel zo nauwkeurig mogelijk.
 • Formuleer indien het gaat om personen de vragen die jullie willen stellen.
 • Voer jullie plan uit.

 

Wat levert het op?

Netwerken in team geeft zicht op de werkzaamheid van het teamnetwerk en mogelijkheden tot het versterken van ieders netwerkcompetentie.

Waar let je op?

 • Stel je als teamleider de vraag of jijzelf het team vertegenwoordigt op locaties waar dat evengoed een medewerker zou kunnen zijn.
 • Is er een goede spreiding in de netwerkcontacten tussen de medewerkers?
 • Geef aandacht aan zowel formele als informele netwerkcontacten.

Tabel:

(Download de tabel ook in bijlage)
Naam teamleider en medewerkers Netwerkcontact(en) Toegevoegde waarde voor team Sluit aan bij teamrol/interesse/…?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Netwerkcontacten die we nog missen en wat deze voor ons kunnen betekenen:


 
Keuze netwerkversterking + actie:


 

Gebruikte bronnen?

 • Vokans handboek loopbaancoaching volgens het loopbaanlemniscaat (2012).
 • Spijkerman R. (2005). Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur.

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.