Motievenreflectie - teamwaarden

Tools zoeken

Motievenreflectie - teamwaarden

Print deze pagina

Wat levert het op?

Je krijgt als teamleider zicht op wat medewerkers belangrijk vinden in het werk. Je krijgt soms ook een beter begrip van gedrag van medewerkers.

Wat zijn teamwaarde(n)?

Uitgangspunt is dat medewerkers passie zullen voelen bij werk dat aansluit bij hun drijfveren. Deze oefening richt zich op de aanwezige waarden en drijfveren van je team.

Op zoek naar drijfveren

Ook al is dat bij iedereen verschillend toch kan een team een gemeenschappelijk doel hebben. Ga op zoek bij je medewerkers wat hen gemeenschappelijk en individueel drijft, dan heb je een belangrijke sleutel tot motivatie in handen. Die drijfveren spelen een rol bij fundamentele professionele en privébeslissingen.

Wanneer gebruik je het?

Om de waarden/drijfveren van je team in beeld te brengen.

Hoe werkt het?

1. Viermaal dezelfde vraag

Vraag aan elke medewerker om minstens vier keer te antwoorden op de vraag: ‘Stel dat je morgen naar een ander team verhuist, welke drijfveren/waarden van dit team wil je dan zeker meenemen?’

2. Waardenkaartjes 

Elke medewerker noteert zijn antwoorden (= drijfveren/waarden) op kaartjes of post-Its (één antwoord per kaartje). De medewerker noteert zijn antwoorden ook nog voor zichzelf op een apart blad. Haal de waardenkaartjes (in bijlage te downloaden) boven als medewerkers zelf moeilijkheden hebben om waarden te formuleren.

3. Clusteren van waarden

De antwoorden worden bijeengebracht. Bekijk of dezelfde waarden terugkeren, of er waarden geclusterd kunnen worden.

4. Rangschikken naar belangrijkheid

Rangschik samen de waarden/drijfveren naar belangrijkheid aan de hand van de vraag ‘als jullie kunnen kiezen tussen een team met veel A en weinig B, en een team met weinig A en veel B, wat kiezen jullie dan?

5. Top vijf

Het resultaat van de opdracht (= rangschikking van waarden) wordt besproken in relatie tot de huidige teamwerking. Focus hierbij op de TOP 5 = teamwaarden. Hoe kunnen bepaalde waarden verbeterd worden?

6. Nabespreking

Gebruiken van de kracht en omgaan met valkuilen.

7. Bespreek teamwaarden

Verken met elkaar of in subgroepen waaraan jullie de dominante teamwaarden herkennen en mogelijks ook daarmee samenhangende kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens kan je samen bekijken hoe de kwaliteit nog sterker is in te zetten en/of hoe valkuilen voorkomen kunnen worden.

8. Maak duo’s of kleine subgroepen

Ieder bespreekt zijn eigen waarden en hoe die relateren aan de gekozen teamwaarden. Coach elkaar en stel vragen als:

  • Zijn er taken/rollen die beter aansluiten bij je drijfveren/waarden dan andere?
  • Welke ideeën hebben we om de verscheidenheid aan drijfveren/waarden beter te benutten?
  • Zijn er waarden die mogelijks kunnen botsen met elkaar?
  • Sluit plenair af door een korte samenvatting te geven.

Waar let je op?

  • Interpreteer de drijfveer bij voorkeur in de fase dat men de antwoorden van de teamleden samenbrengt. Reden? Zo vergelijken we de waarden vlotter en weten we zeker dat iedereen hetzelfde begrijpt. Je schuift dan best één term naar voren.

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.