T-profiel

Tools zoeken

T-profiel

Print deze pagina

T-Profiel

Net zoals bij een organisatie kunnen ook mensen een ‘core business’ voor zichzelf bepalen. Hans Wijers ontwikkelde hier het concept T-Profiel voor.

Hoe maak je een T-Profiel op voor een medewerker?

Samen ga je op zoek naar:
 • Waar iemand echt wil in uitmunten?
 • Welke stappen hij daarvoor wil ondernemen?
 • Welke ondersteuning je als teamleider en anderen daarbij kunnen bieden?

T-profiel is een langetermijnverhaal

Misschien botsen op een bepaald moment de leerwegen van een organisatie met de leerweg van een medewerker. Op dat ogenblik kan je T-profielen ook aanwenden om over loopbanen te spreken.

Essentie van T-profiel

Iedereen verdiept zich tijdens zijn loopbaan in een bepaalde materie. In onze studies worden we vrij algemeen opgeleid, maar in een werkcontext wordt leren iets praktisch. Het moet direct inzetbaar zijn op de werkplek.

Expertise opbouwen

Zowel medewerkers als organisaties wensen graag dat een medewerker expertise opbouwt binnen een deelgebied van hun werking. Het ‘T-profieldenken’ gaat uit van dat streven naar experts.

Ook in randdomeinen

Niet enkel die ene specialisatie telt, ook de omliggende domeinen krijgen aandacht. We moeten erover waken dat specialisten ook in de breedte kunnen communiceren en samenwerken met collega’s die over andere expertise beschikken.
 • De poot van de T vereist dat je een specialistisch gebied kiest dat smal genoeg is om daar langdurig specialist in te blijven. Het moet ook zinvol zijn voor je ontwikkeling en die van de organisatie.
 • De dwarsbalk van de T zorgt ervoor dat je geen oogkleppen creëert. Je moet in staat blijven om vanuit je specialisatie verbanden te leggen.
 • In de dwarsbalk plaats je competenties, disciplines en relevante interessevelden. Dit kan je helpen om je specialisatie te kaderen, in overleg te treden met collega’s en niet in de valkuil van de overspecialisatie te trappen.
 • Maak keuzes. Je helpt jezelf en je organisatie door te focussen op je sterktes. Zo weet ook een organisatie welke competenties ‘in huis zijn’ en hoe die met elkaar kunnen communiceren. Creatieve ideeën en concepten komen vaak tot stand vanuit verschillende invalshoeken.
Verschillende types T-profielen mogelijk
Hoe langer de poot, hoe gespecialiseerder. Hoe breder de dwarsbalk, hoe generieker.

Werkwijze voor het opstellen  van T-profielen in teamverband

Stap 1: het ideale T-profiel

Maak voor jezelf of samen met je medewerkers een ideaal T-profiel op. Dat betekent dat je in kaart brengt wat de gewenste kennis en vaardigheden zijn. Beperk je bij het opmaken van dit T-profiel tot maximum 4 generalisaties en 2 specialisaties.
Visualiseer dit T-profiel. Het zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

En alle mogelijke combinaties en varianten.

Stap 2: groepsdiscussie

 • Maak groepjes van drie collega’s
 • Leg aan de anderen jouw T-profiel uit
 • Geef hen de mogelijkheid om kritische vragen te stellen en constructieve feedback te geven.
 • Herhaal deze oefening voor elke deelnemer en dus voor elk T-profiel.

Stap 3: nieuw T-profiel

Maak op basis van de ontvangen feedback een nieuw T-profiel op.

Stap 4: gewenste leerinspanningen

Geef aan welke leerinspanningen je wilt leveren om je gewenste T-profiel in de toekomst waar te maken of te behouden.
Op basis hiervan kunnen teamleider en medewerker samen een concreet ontwikkelings-of opleidingsplan opmaken voor de toekomst. 

Bronnen:

 • De Schepper B. ea, Complead: Box voor bazen: Eerstelijnsleidinggevenden in de social profit.
 • Desmet N, De Schepper, B praktijkboek project Ubuntu,  2011.

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? mijn team

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.