Inspirerende loopbaanvragen

Tools zoeken

Inspirerende loopbaanvragen

Print deze pagina

Wat zijn loopbaanvragen?

Tijdens een loopbaangesprek kunnen tal van topics aan bod komen afhankelijk van de noden en wensen van de medewerker. Hier vind je een reeks vragen ter inspiratie.
De vragen kan je breed gebruiken

 • Individueel gesprek
 • Teamgesprek
 • Selectiegesprek
 • Ontwikkelgesprek
 • Loopbaancoaching
 • Workshop/vorming

Inspirerende vragen gesteld vanuit de positie van vraagsteller

Terugblik op de loopbaan

 • Wat wil je in de toekomst behouden van je huidige werkwijze?
 • Welke waarden probeerde je bijzonder hoog te houden in je loopbaan?
 • Welke vaardigheden, houdingen, kennis van jezelf vond je tot nog toe het meest bruikbaar?
 • Blijven deze hun waarde behouden vandaag of zal je nieuwe vaardigheden, houdingen, kennis moeten ontwikkelen?
 • Welke competenties heb je voor je werk nog te weinig aangeboord en wil je nu inzetten?

Loopbaanperspectief

 • Heb je het gevoel je huidige job nog goed te kunnen uitvoeren?
 • Ervaar je nog groeikansen in je huidige job?
 • Hoe zou je (nog) meer plezier in je werk kunnen steken?
 • Lijkt een job met extra verantwoordelijkheden je haalbaar?
 • Waar kijk je in je loopbaan nog in het bijzonder naar uit?
 • Wat wil je op professioneel vlak (nog) bereiken?
 • Denk je dat je loopbaanwensen kunnen uitkomen?
 • Hoe maak je momenteel keuzes i.v.m. je loopbaan?
 • Als we je de tijd gaven om eens te proeven van iets anders in de organisatie, wat zou dat dan zijn? Wat lijkt je zoet? Waar wil je helemaal niet van proeven en lijkt je eerder zout, zuur, bitter?
 • Welke functies/rollen/opdrachten in het team/de organisatie zie je jezelf binnen een tweetal jaar opnemen, maar vandaag nog niet?
 • Beschik je over bepaalde expertise, die je waardevol lijkt om intern en/of extern te delen?
 • Bij welke meester zou je graag in de leer gaan?
 • Zijn er onderwerpen/thema’s/expertisedomeinen waar je graag meer over wil te weten komen? Welke manieren zijn hiervoor geschikt? (leren door te doen, boek, opleiding, over de muurtjes heen kijken, ….)

Levensfasen en loopbaan

 • In welke levensfase zie je jezelf?
 • In welke kenmerken herken je je (niet)?
 • In welke mate bepaalt je levensfase je keuzes (in loopbaan, of niet) die je maakt?
 • Is er een goede balans tussen werk en privé? Zie je aandachtspunten voor jezelf?
 • Hoe kan je werk en privéleven beter op elkaar afstemmen?
 • Hoe ervaar je de lichamelijke/mentale werkbelasting? Zie je mogelijke knelpunten (nu en in de toekomst) die je gezondheid kunnen beïnvloeden?
 • Wat kan je team voor jou betekenen hierrond?
 • Wat kan de organisatie jou bieden?

Loopbaancompetenties

Volgens onderzoek blijken zes competenties van belang in het vormgeven van je loopbaan: Welke van deze zes loopbaancompetenties heeft bij jou het meest bijgedragen om te komen tot de functie die je nu uitoefent?

Welke loopbaancompetenties wil je nog verder ontwikkelen?
LINK: Specifieke vragen in functie van de verschillende loopbaancompetenties vind je terug onder  “Starten met loopbaangerichte gesprekken” I

Behoeften

 • Wat mis je in je werk?
 • Wat heb je in je werk nodig om gelukkig te zijn?
 • Zijn er momenten waarop je je machteloos voelt op je werk?
 • Wanneer zou jij kunnen stellen: ik ben een tevreden medewerker? Als …
 • Wat geeft jou rust in je werk?
 • Wat geeft je energie in je werk? Welke zaken nemen (teveel) energie weg? Hoe kan je met die energievreters omgaan? Kunnen we nog energiegevers toevoegen?

Talenten en competenties

 • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
 • Hoe kan je je sterke punten verder ontwikkelen?
 • Hoe kan je het beste omgaan met je zwakke punten?
 • Welke competenties moet je ontwikkelen om je loopbaandoelstellingen te realiseren?
 • (Niet) kunnen en (niet) willen…
  Wat kan je? Wat kan je niet?
Wat wil je?    
Wat wil je niet?    
 • Wat kan je, maar wil je niet meer?
 • Wat kan je en wil je zeker mee verder?
 • Wat kan je reeds en wil je nog verder ontwikkelen?
 • Wat kan je nog niet en wil je zeker kunnen?

Passie

 • Ervaar je enthousiasme in je dagelijkse activiteiten?
 • Wat zijn de dingen in je werk waar je warm van wordt, waarvan je zegt “Daar doe ik het voor”?
 • Droom je er wel eens van om iets heel anders met je leven te doen dan je nu doet?
 • Heb je het gevoel dat je voldoende tijd kunt besteden aan de zaken waar je echt wilt mee bezig zijn?
 • Heb je het gevoel dat er meer in je zit dan er tot nu toe uitgekomen is?
 • Heb je het gevoel dat je een hoge prijs betaalt voor je succes in je werk?
 • Heb je gekozen voor de veilige weg in je loopbaan?

Visie, missie en waarden

 • Wat is voor jou het belangrijkste in je werk?
 • Wat heb je te bieden?
 • Waar sta je echt voor?
 • Wat kan men van jou verwachten?
 • Wat zijn waarden die je echt onmisbaar vindt in onze werking?
 • Wat zijn rollen in je werk die goed aansluiten bij de mens die je bent?
 • Wat zijn redenen waarom je voor je huidige functie gekozen hebt?
 • Wat zijn waarden die je mist in onze organisatie?

Bronnen?

 • Ontwikkeld binnen het ESF-project LONT (interne loopbaanontwikkeling).
 • Spijkerman R., Loopbaangesprekken, Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Uitg Thema, 2008.
 • Vokans,  Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat, Handboek voor het coachen van loopbaanvraagstukken.
 • Balans, Actiemap voor een levensfasebewust loopbaanbeleid, Mechelen Resoc, 2012