6 loopbaancompetenties

Tools zoeken

6 loopbaancompetenties

Print deze pagina


**De 6 loopbaancompetenties van Jos Akkermans (2013) geïntegreerd in het lemniscaatmodel van Vokans (2012).

Veelvuldig veranderen, nieuwe eisen of uitdagingen, flexibel werken, … dit zijn enkele voorbeelden van de zaken waarmee vandaag medewerkers geconfronteerd worden. Om zich in die omstandigheden vlot te kunnen bewegen, maar ook de loopbaan te ontwikkelen die je graag wil, heb je loopbaancompetenties nodig. Loopbaancompetenties vormen een uitbreiding op werkcompetenties (vaardigheden, kennis en attitudes om het huidige werk te (blijven) uitvoeren en leercompetenties (vaardigheden, kennis en attitudes om nieuwe competenties te kunnen ontwikkelen).
Jos Akkermans (2009) definieert 6 competenties die je helpen om je loopbaan succesvol vorm te geven. Wij gaven deze 6 competenties een plaats in het loopbaanlemniscaat van Vokans (2012), wat wordt weergegeven door het oneindigheidsteken. Dit model geeft de continue zoektocht naar evenwicht tussen enerzijds het individu (interne dialoog) en anderzijds de arbeidsmarkt (externe dialoog) weer.

Vragenlijst voor het team

Wij herwerkten de “Vragenlijst Loopbaancompetenties” ontwikkeld door Akkermans et al. (2009) naar een vragenlijst voor het team. Hoe loopbaancompetent is jouw team?
In de verwante topics ontdek je meteen verschillende oefeningen om sterker te worden in de verschillende loopbaancompetenties.