Gender in loopbaanverhaal

Tools zoeken

Gender in loopbaanverhaal

Print deze pagina

Gender en loopbaanontwikkeling
60 à 85% in de social profit sector zijn vrouwen. Dit cijfer kantelt naarmate het niveau van leidinggeven stijgt. Met aandacht voor loopbaanontwikkeling willen we een betere detectie van potentieel leidinggevenden, op basis van competenties, en niet op basis van geslacht, netwerk,... Dus kwaliteitsvolle interne loopbaanbegeleiding zorgt veer meer genderonafhankelijke keuzes.

Wat is gender?

Gender staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten.

Man / vrouw versus carrière

Mannen of vrouwen worden meestal rond hun dertigste teamleiders. Dat is ook het moment dat vrouwen hun loopbaan tijdelijk onderbreken: gezins(uitbreiding), zorg en verlofstelsels. Mannen en vrouwen stellen zich anders op ten opzichte van carrièrekansen.

Zelfbeeld

Het zelfbeeld speelt een belangrijke rol of mannen/vrouwen zullen kandideren voor een functie. Een aantal conclusies (Draulans)

 • Mannen doen zich zelfverzekerder voor dan vrouwen.
 • Mannen wijten succes vooral aan eigen kwaliteiten, vrouwen zien zichzelf geluk hebben.
 • Vrouwen en mannen leren deze gedragspatronen: over culturen heen worden kenmerken als zorgzaam/voorzichtig/relatiegericht aan vrouwen toegeschreven en ambitieus en doortastend zijn mannelijk.
 • Combinatie arbeid en gezin:
  • vrouwen krijgen vragen over hoe ze dit kunnen combineren, mannen niet.
  • de gevolgen voor deeltijds werken of ouderschapsverlof voor vrouwen zijn op lange termijn zwaar. Hun loon/uitkering/pensioen is daardoor lager. Dat maakt hen kwetsbaarder
  • Voor optimale carrièrekansen krijgen vrouwen best zo vroeg mogelijk kinderen. De leeftijd van 35-40 jaar is cruciaal voor carrièrekansen.

Deeltijds werk en leidinggevenden

Leidinggevenden in combinatie met deeltijdse arbeid kan perfect. Leidinggevenden zijn immers geregeld in vergadering en dan zijn ze ook niet bereikbaar voor hun werknemers. Wat is precies deeltijds werken? Er is een groot verschil tussen 80% of 50% deeltijds werk.

Heb jij een zelfstandige werknemersgroep?

Deeltijds werken voor leidinggevenden vraagt een mentaliteitswijziging, net zoals het invoeren van allerlei andere maatregelen. Vaak betekent dit dat de organisatie automatisch gestructureerder en efficiënter zal werken.

Loopbaanperspectief

Behalve een hiërarchische loopbaan zijn er ook andere loopbaanperspectieven:
 • inhoudelijke verdieping
 • coachende rol
 • verbredend en verbindend perspectief
 • focus op innovatie of borging van vernieuwingen

Jobrotatie is gendervriendelijk

Via jobrotatie ontdek je competenties waardoor je je medewerkers kan wijzen op hun kunnen. Dit zorgt ook voor een gendervriendelijke doorstroom: mannen en vrouwen hebben evenveel kans om door te groeien. Jobrotatie verhoogt het wederzijdse respect tussen collega’s omdat elke functie deel uitmaakt van het geheel en dat iedereen voor hetzelfde doel werkt.

Jobrotatie doorbreekt genderstereotiepen

Vrouwen gaan “typische mannenfuncties” uitvoeren en mannen “typische vrouwenfuncties” waardoor deze perceptie van typisch mannelijk of vrouwelijk al snel zijn betekenis verliest. De vrouwelijke torenkraanbestuurder wordt van “vrouwelijke” torenkraanbestuurder al gauw “gewoon” torenkraanbestuurder zonder de toevoeging vrouwelijk.

Jobrotatie staat open voor verandering

Eén vrouw of man kan het verschil al maken, en een mentaliteitswijziging in gang zetten. (www.genderwerkt.be)

Ken je genderneutrale HR-software?

Dat is software die vacatures en cv’s analyseert, vervolgens alles koppelt aan competenties, en zo de juiste persoon op de juiste plek plaatst. Dat ongeacht geslacht of origine. Het is een instrument voor diversiteit in de organisatie. Gratis te consulteren op / + naam website/. Een gendervriendelijk personeelsbeleid, met oog voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, en aandacht voor de combinatie werk-gezin, werpt vruchten af. Werknemers werken beter en efficiënter, zijn gemotiveerder en loyaler.
Meer informatie, kennis, tools, historische inspiratie vind je op www.rosadoc.be

Bronnen:

 • Bollen A ea , Loopbaanbegeleiding in bedrijfscontext, De rol van organisatie, individu en overheid, Viona
 • Draulans V, Vrouwenwerk, Voor meer V/M-diversiteit op het werk, 2012
 • http://www.genderwerkt.be

Legende

Type tool: Instrument
Voor wie? ik als leidinggevende

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan vlug in op onze nieuwsbrief.